menu dblex
6förena
koppla
8förbinda
9associera
kombinera
11sammanlänka
12sammankoppla