menu dblex
4gröt
röra
5brygd
soppa
6dekokt
mixtur
påhitt
uppkok
9blandning
10mischmasch