menu dblex
3öka
5lagra
samka
samla
trava
6anhopa
gyttra
skocka
stapla
7ansamla
hamstra
8församla
hopsamla
kumulera
upplägga
9agglomera
hopgyttra
10ackumulera
magasinera
sammanföra
11agglomerera
koncentrera
12sammangyttra