menu dblex
3dös
hög
sky
tal
4band
fång
hord
ihop
kase
kast
5antal
binge
brass
flack
flock
följe
grupp
hjord
hopen
klase
massa
mängd
packe
plebs
radda
skara
skock
smita
stock
svärm
trave
tropp
trupp
6anhang
folket
gytter
klunga
kohort
koppel
massan
mobben
myller
packet
pöbeln
stapel
styrka
uppbåd
vimmel
7farnöte
numerär
plebsen
samling
8gyttring
mångfald
publiken
publikum
sällskap
9anhopning
myckenhet
populasen
skrälldus
10församling
11allmänheten
13proletariatet