menu dblex
3håg
mod
rot
4barm
härd
inre
lust
mitt
märg
puls
själ
5bröst
kärna
sinne
ömhet
6känsla
kärlek
kärnan
7böjelse
centrum
cykloid
hjärtat
samvete
sympati
8hjärtans
innersta
karaktär
livsnerv
läggning
sinnelag
välvilja
9hjärtevän
medkänsla
tänkesätt
10deltagande
förståelse
hjärtpunkt
medelpunkt
medlidande
11kärnpunkten
13barmhärtighet
14människokärlek
15hjärtverksamhet