menu dblex
3god
5snäll
6bussig
villig
vänlig
7hygglig
8mänsklig
änglalik
9medlidsam
10barmhärtig
godhjärtad
11beredvillig
konstruktiv
oegennyttig
offervillig
tjänstaktig
uppoffrande
12tjänstvillig
15tillmötesgående