menu dblex
3liv
myt
sak
4anor
dikt
hävd
lögn
saga
öden
5affär
fabel
roman
story
sågen
sägen
6episod
hävden
hävder
legend
novell
påhitt
skröna
7anekdot
annaler
apparat
kapitel
krönika
tingest
äventyr
8bakgrund
historik
händelse
hävderna
9historier
tradition
10berättelse
inrättning
proveniens
snedsprång
tideböcker
utveckling
11levnadssaga
vittnesbörd
13hävdateckning
tillställning
14hävdaforskning
kärleksäventyr
17kärleksupplevelse
18kärleksförbindelse