menu dblex
3bom
jäv
mil
mur
4aber
dike
hake
häck
krux
5broms
grind
gräns
spärr
stopp
6besvär
fnurra
hämsko
obehag
7avbrott
barriär
förfall
hämning
nackdel
skranka
tröskel
8barrikad
hållhake
motighet
motstånd
obstakel
stängsel
9flaskhals
förbehåll
förhinder
handikapp
olägenhet
stockning
stötesten
svårighet
10vattengrav
11avspärrning
begränsning
frustration
obstruktion
tvångströja
12inskränkning