menu dblex
2ok
4makt
rike
våld
5grepp
regim
spira
välde
6höghet
7ledning
8dominans
hegemoni
kommando
kontroll
styrelse
överhand
övermakt
9herradöme
myndighet
regemente
supremati
övervälde
10besittning
inflytande
maktområde
överhöghet
11behärskning
härskarmakt
suveränitet
12överherrskap