menu dblex
4inne
styv
5hemma
intim
säker
6hemtam
hemvan
insatt
kunnig
7erfaren
8familjär
förfaren
ogenerad
otvungen
skicklig
9bevandrad
förtrogen
obesvärad
sadelfast
sakkunnig
10durkdriven
orienterad
11fullfjädrad
lokaliserad
14acklimatiserad