menu dblex
3där
4inne
6insatt
7erfaren
inomhus
rotfast
8hemmavid
hemorten
tillhöra
9bevandrad
förekomma
hemkommen
10anträffbar
hemmastadd
12hemmahörande