menu dblex
4djup
dold
tyst
5okänd
6anonym
dunkel
latent
magisk
ockult
privat
sekret
sluten
7avskild
diskret
enskild
fördold
gåtfull
hemligt
lönnlig
mystisk
osynlig
8förtegen
förtäckt
kryptisk
maskerad
omärklig
outtalad
smygande
9esoterisk
förborgad
förstulen
förtrolig
mysteriös
undangömd
10förstucken
klandestin
obegriplig
tillknäppt
11inofficiell
outgrundlig
12förbehållsam
förblommerad
hemlighållen
underjordisk
13konfidentiell
outrannsaklig
14hemlighetsfull
hemligstämplad
tillbakadragen