menu dblex
4otro
6ateism
7kätteri
8avguderi
hednatid
idolatri
10fritänkeri
hednatiden
mångguderi
12avgudadyrkan
14gudsförnekelse
15religionslöshet