menu dblex
4vidd
5bölja
havet
massa
mängd
ocean
6atlant
myller
vatten
7havsyta
8saltsjön
9farvatten
världshav
10oändlighet
vattendrag
11vattenmassa