menu dblex
3tas
5sköta
umgås
6färdas
handha
husera
maning
7begagna
förfara
hantera
8behandla
handhava
laborera
traktera
10manipulera