menu dblex
3kaj
4ande
asyl
bild
hägn
5dräkt
hölje
skydd
6fantom
uthamn
vålnad
7bassäng
båthamn
fristad
gestalt
skapnad
skepnad
8hamnstad
9hamnplats
tillflykt
10ankarplats
12lastageplats
13tillflyktsort
tilläggsplats