menu dblex
4ljum
svag
5delad
oklar
6kluven
7halvdan
8halvfull
partiell
9splittrad
10undermålig
11bristfällig
halvhjärtad
ofullgången
ofullkomlig
12ofullständig
15femtioprocentig
19otillfredsställande