menu dblex
3dra
hål
4fira
hiva
5halas
lyfta
palma
släpa
sänka
varpa
vinda
6avkrok
forsla
stryka
7bogsera
sträcka
8styvhala
9förflytta
12transportera