menu dblex
2
3ske
5komma
umgås
6skrida
8försiggå
9fortsätta
10fortskrida