menu dblex
2ta
4sova
taga
5hävda
lägra
älska
6knacka
knulla