menu dblex
3ana
4känn
5aning
känna
vädra
7förmoda
9ingivelse