menu dblex
3bas
4stöd
8grundval
10förankring
11stöttepinne
12stödjepelare
stöttepelare
13förutsättning