menu dblex
3göl
klä
yta
4omge
5breda
dölja
gömma
kläda
linda
skyla
svepa
sänka
täcka
6skydda
skymma
7belägga
beslöja
betäcka
inbädda
inhölja
insvepa
omsluta
omsvepa
överdra
8förpacka
9överhölja
överkläda
översålla
övertäcka
10överskygga
11undanskymma