menu dblex
3öka
4böja
häva
odla
resa
5dyrka
hissa
hyfsa
höjas
lyfta
lätta
uppge
utöka
6främja
föröka
haussa
smycka
stegra
7elevera
förfina
förhöja
förmera
förädla
upphäva
upphöja
uppodla
8fördjupa
förkovra
förstora
uppdriva
utbringa
utveckla
9förbättra
förstärka
kultivera
revalvera
uppbringa
uppskriva
uppstämma
upptaxera
upptrissa
10potentiera
uppjustera
12intensifiera