menu dblex
5djärv
6skyhög
7ikarisk
8ambitiös
9ärelysten
överspänd
10fantastisk
vidsträckt
vittgående
äventyrlig
11dityrambisk
fantasifull
högtfarande
12entusiastisk
högtsyftande
14uppåtsträvande