menu dblex
6skyhög
7hänförd
8extatisk
hänryckt
uppjagad
9exalterad
överretad
överspänd
10överdriven