menu dblex
4ädel
5nobel
6förnäm
7heroisk
hugstor
högsint
upphöjd
8själsfin
storsint
9själsstor
10storlinjig