menu dblex
6förakt
hybris
höghet
7dryghet
högfärd
övermod
8arrogans
insolens
stolthet
9förnämhet
10egenkärlek
förhävelse
inbilskhet
snorkighet
11förmätenhet
nedlåtenhet
översitteri
12högdragenhet
stormodighet
yverborenhet
13överlägsenhet
15självförhävelse
struntförnämhet