menu dblex
4boom
6hausse
7högläge
uppgång
8uppsving
välstånd
12kursstegring
14överkonjunktur