menu dblex
3nåd
ära
4adel
makt
5helgd
prakt
6högmod
7dryghet
eminens
högfärd
storhet
ädelhet
8anseende
lyftning
majestät
9förnämhet
härlighet
myndighet
själsadel
supremati
värdighet
10herravälde
högsinthet
upphöjdhet
överhöghet
11suveränitet
12högdragenhet
högtidlighet
själsstorhet
13överlägsenhet