menu dblex
3dös
fin
hop
ren
4bunt
djup
dryg
drös
gäll
högt
kaka
kase
kast
klar
knuv
lång
rank
röra
röse
sats
stor
stöt
såte
tunn
vålm
ädel
ärad
5aktad
bibba
binge
bjärt
bråte
bunke
driva
flock
gräll
helig
högre
högst
kulle
lunta
massa
mängd
nobel
packe
skara
skarp
smärt
snabb
stack
stark
stock
stolt
stuka
trave
6förnäm
hastig
härlig
högsta
kummel
livlig
luftig
mallig
mäktig
påtänd
reslig
smocka
stapel
sublim
talong
tydlig
viktig
7dumdryg
eminent
festlig
gravhög
höglänt
högrest
högväxt
jordhög
komocka
kraftig
kunglig
ljudlig
lysande
samling
snorkig
ståtlig
upphöjd
upprymd
ättehög
8ansenlig
doktoral
furstlig
förfinad
gudomlig
himmelsk
högljudd
högmodig
högvuxen
imposant
innerlig
intensiv
mångfald
nackstyv
olympisk
påverkad
själsfin
snödriva
storväxt
tittning
ypperlig
9anhopning
betydande
blossande
brinnande
högdragen
högfärdig
höggradig
högröstad
högtidlig
jordkulle
magistral
slaggvarp
stenparti
uppdragen
utvecklad
10kultiverad
nedlåtande
skitviktig
storsinnad
upphöjning
uppsluppen
överlägsen
överordnad
11byråkratisk
dominerande
framskjuten
framskriden
högtstående
imponerande
majestätisk
överjordisk
12vördnadsvärd
13betydelsefull
utomordentlig
14genomträngande
16aktningsbjudande
vördnadsbjudande