menu dblex
3ond
oöm
seg
tät
4elak
fast
gall
grov
grym
hårt
kall
kärv
stum
styv
svår
tuff
tung
5amper
barsk
brysk
frisk
gräll
hemsk
hårda
krass
kylig
oblid
omild
skarp
snabb
solid
spänd
stark
sträv
träig
6bister
bitter
brutal
garvad
häftig
härdad
kantig
knaper
knotig
stadig
stenig
strong
sträng
7bitande
gruvlig
hårdför
inhuman
knallig
knaprig
kompakt
kraftig
kännbar
meander
mödosam
obekväm
obillig
oböjlig
ortodox
osmidig
osårbar
ovänlig
rigorös
stelnad
stormig
våldsam
8arbetsam
drastisk
hjärtlös
hållfast
hårdhänt
hårdkokt
hårdsint
härdande
mördande
okänslig
orubblig
skottfri
skärande
stretsam
strävsam
styvsint
stötande
träaktig
tyngande
9drakonisk
fordrande
förhärdad
hårdhudad
känslolös
metallisk
mödofylld
obeveklig
oelastisk
omelodisk
omänsklig
oplastisk
skrikande
stickande
tryckande
10förstockad
hjärtligen
hårdfrusen
hårdnackad
hänsynslös
kallhamrad
kallsinnig
kärlekslös
oblidkelig
obönhörlig
oförsonlig
omedgörlig
opåverkbar
påkostande
styvnackad
tjockhudad
11hårdhjärtad
obarmhärtig
påfrestande
skoningslös
12ansträngande
13eftertrycklig
14genomträngande
ogenomtränglig
16motståndskraftig