menu dblex
6bitter
hädisk
retsam
spotsk
spydig
7bitande
hånande
ironisk
mockant
retfull
spefull
spetsig
sårande
8gäckande
satirisk
skymflig
9kränkande
sardonisk
10föraktfull
försmädlig
sarkastisk
11förnärmande
impertinent
ringaktande
13mefistofelisk