menu dblex
5binda
gömma
hejda
spara
7behålla
8beslagta
9fasthålla
kvarhålla
reservera
10undanhålla