menu dblex
3sed
4bruk
5drift
regel
sägen
6hävden
hävder
kultur
odling
praxis
7burskap
krönika
8brukning
historia
hävderna
9tradition
10besittning
konvention
äganderätt
11sedvanerätt
15allmängiltighet
besittningsrätt