menu dblex
4bota
hiva
hyva
höja
resa
5bryta
darra
förta
hejda
hissa
hävas
kasta
lyfta
vräka
6bortta
slänga
stävja
vältra
7avsluta
bilägga
fördela
upphäva
uppsäga
8avhjälpa
avlägsna
avskaffa
borttaga
9annullera
undanröja