menu dblex
5drott
herre
styre
6despot
furste
konung
ledare
monark
regent
tyrann
7hövding
mästare
suverän
8diktator
potentat
9imperator
styresman
överhuvud
10betvingare
maktägande