menu dblex
5följa
komma
6uppstå
7emanera
8uppkomma
9härstamma