menu dblex
8framfart
härjning
9förödelse
10hemsökelse
11förstörelse