menu dblex
4etsa
5barka
garva
träna
vänja
6bränna
fixera
härdas
stärka
uppöva
9förstärka
stålsätta
11vulkanisera
13acklimatisera