menu dblex
3bod
4lada
7fatabur
magasin
stabbur
visthus
8stolpbod
9gäststuga
10förrådshus
visthusbod