menu dblex
4dega
döda
luta
möra
slöa
vaja
5driva
falla
fasta
fästa
hanka
hissa
lyfta
sitta
sloka
släpa
svaja
sväva
6dangla
dingla
drälla
hångla
klänga
lyncha
skräpa
slinka
slänga
7avrätta
8anbringa
upphänga
utställa