menu dblex
3ske
4bege
tima
5komma
6drabba
föregå
tillgå
träffa
övergå
7passera
8förevara
försiggå
inträffa
uppkomma
9förefalla
förekomma
tillstöta
10vederfaras
11ifrågakomma