menu dblex
2ta
3ösa
4låna
möta
repa
5gripa
vinna
6framta
skaffa
7avhämta
inhämta
medföra
8anskaffa
förvärva
9apportera
tillkalla