menu dblex
4kuva
5binda
dämma
dämpa
hejda
kväsa
kväva
tygla
6bromsa
hindra
hämmas
släcka
stanna
stilla
stoppa
stäcka
stämma
stänga
stävja
7avbryta
8begränsa
betvinga
förkväva
försvaga
motverka
9frustrera
förtrycka
inskränka
obstruera
retardera
uppehålla
återhålla
10kringskära
trollbinda
vingklippa
11undertrycka