menu dblex
5bidra
bistå
hylla
rikta
6främja
hjälpa
stödja
7föredra
omhulda
uppamma
utmärka
8befordra
befrämja
beskydda
9protegera
uppmuntra
10favorisera
prioritera
supportera
underlätta
11understödja
12privilegiera