menu dblex
3ond
5gemen
6hädisk
profan
syndig
7asebisk
fördömd
hedning
lastbar
ogudlig
8heretisk
kättersk
lastelig
skändlig
syndfull
9ateistisk
avskyvärd
förhärdad
ogudaktig
vantrogen
vanvördig
världslig
10blasfemisk
fritänkare
irreligiös
11orättfärdig
12gudsförgäten
13vederstygglig
14gudsförnekande