menu dblex
4gods
ingå
kläm
tåga
ämne
5anlag
börja
dagas
födas
komma
kynne
spira
stoff
vakna
virke
6bräcka
början
ljusna
randas
7begynna
inbryta
inträda
8framväxa
karaktär
struktur
upprinna
uppstiga
9frambryta
framträda
12beskaffenhet