menu dblex
3syn
4prov
revy
titt
6analys
censur
kritik
7anmälan
revider
studium
synande
översyn
8avsyning
eftersyn
kontroll
prövning
revision
visering
9bedömning
genomgång
mönstring
recension
utredning
10besiktning
bokanmälan
inspektion
revidering
skrutinium
visitation
11betraktande
utvärdering
12undersökning
15syneförrättning