menu dblex
3fin
4just
noga
svår
5juste
6gentil
kinkig
7delikat
diskret
korrekt
kritisk
skonsam
ömtålig
8svårlöst
taktfull
9försiktig
nogräknad
skrupulös
10finkänslig
granntyckt
11hänsynsfull
12samvetsgrann